Gebruikerslogin

Bestellen en abonneren

Voor leden van de CVPPP is een abonnement op Psyche & Geloof inbegrepen in het lidmaatschap, dat loopt per kalenderjaar. Administratie loopt via de CVPPP, info(at)cvppp.nl

 

Los abonnement nemen? Voor een (particulier of instellings) abonnement op Psyche & Geloof, kunt u uw aanvraag en NAW gegevens mailen naar abonnementen(at)boekencentrum.nl. Een abonnement op Psyche & Geloof kan op elk gewenst moment ingaan. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggingen kunnen te allen tijde worden gedaan, bij voorkeur per e-mail via abonnementen(at)boekencentrum.nl. Als moment van opzeggen geldt het moment waarop de opzegging de abonnementen-administratie heeft bereikt. Tijdige opzegging waarbij aangegeven is per wanneer het abonnement moet stoppen, voorkomt stilzwijgende voortzetting.

Uitgeverij Boekencentrum incasseert jaarlijks het abonnementsgeld.

Back issues nabestellen? Voor bestelling van losse exemplaren van Psyche & Geloof kunt u uw naam en adresgegevens mailen naar info(at)cvppp.nl

Een overzicht van alle jaargangen (incl. thema's, en vermelding als de editie is uitverkocht) is te vinden onderaan deze pagina.

 

   

T a r i e v e n

NL

internationaal

CVPPP lidmaatschappen (inclusief abonnement):

 

 

student lidmaatschap (incl. abonn. Psyche & Geloof)

28,00

28,00

gewoon lidmaatschap (incl. abonn. Psyche & Geloof)

70,00

85,00

buitengew. lidmaatschap (incl. abonn. Psyche & Geloof)

70,00

85,00

Abonnementen:

 

 

jaarabonnement particulier

40,00

55,00

jaarabonnement instelling

80,00

110,00

Losse exemplaren P&G:

 

 

los exemplaar P&G (excl. verzendkosten)

12,50

12,50

los exemplaar dubbelnr. P&G (excl. verzendkosten)

20,00

20,00

 

Back issues Psyche & Geloof 1990-heden (met vermelding van thema's van themanummers)

jaargang 27, 2016
nr. 4 – Herstelgeoriënteerde zorg in de christelijke GGZ
nr. 3 – Mindfulness
nr. 2 – Levensbeschouwing en psychotherapie
nr. 1 – 

jaargang 26, 2015
nr. 4 – Spirituele biografie
nr. 3 – 
nr. 2 – 
nr. 1 – Trauma, dissociatie en zingeving

jaargang 25, 2014
nr. 4 – Schaamte en (on)verbondenheid
nr. 3 – Jeugdhulpverlening en zingeving
nr. 2 – Psychiatrie en religie: de stand van zaken
nr. 1 – Arthur

jaargang 24, 2013
nr. 4 –
nr. 3 – De chronisch zieke mens
nr. 2 – Het biopsychosociaal model
nr. 1 –

jaargang 23, 2012
nr. 4 – 
nr. 3 – 
nr. 2 – 
nr. 1 – EMDR voor christenen

jaargang 22, 2011
nr. 4 – Gehechtheid aan God [uitverkocht]
nr. 3 –
nr. 2 – [english issue] Psychiatry and religion
nr. 1 – Psychiatrie en religie over de waan

jaargang 21, 2010
nr. 4 – Dimensies van depressie
nr. 3 – Samenwerking tussen geestelijk verzorger en psycholoog
nr. 2 – 
nr. 1 – Psychotrauma en spiritualiteit

jaargang 20, 2009
nr. 3/4 – Oorspronkelijkheid die het verschil maakt. 1990-2010 artikelen van Gerrit Glas in Psyche & Geloof
nr. 2 – Religieuze diversiteit in de GGZ
nr. 1 – Bevrijdingspastoraat en psychiatrie

jaargang 19, 2008
nr. 4 
nr. 3
nr. 2 – Kerkelijke zorg en/of GGZ
nr. 1 – Godsbeelden [uitverkocht]

jaargang 18, 2007
nr. 4 
nr. 3 – Zingeving bij ouderen
nr. 1/2 – Zonde en het kwaad (in deel 1)

jaargang 17, 2006
nr. 4 – Existentiële noties in psychotherapie
nr. 3
nr. 2 – Fundamentalisme en religieus geweld
nr. 1 – Bekering

jaargang 16, 2005
nr. 4 – Seksualiteit
nr. 3
nr. 2
nr. 1 – Religieuze ervaring en psychopathologie

jaargang 15, 2004
nr. 4 – Dwangstoornis en religie
nr. 3
nr. 1/2

jaargang 14, 2003
nr. 4 
nr. 3
nr. 2
nr. 1 – Religie en seksualiteit

jaargang 13, 2002
nr. 4 – Neurologie en religieuze ervaring
nr. 3 – Waarden en coping bij arbeidsgerelateerde stress
nr. 2 – Psychic and Divine realities / Vergeving
nr. 1

jaargang 12, 2001
nr. 4 – Narcisme
nr. 3 – Psychologie van levensheiliging
nr. 2 – Psychologie van heiligen
nr. 1 

jaargang 11, 2000
nr. 4 – Godsbeeld en psychopathologie [uitverkocht]
nr. 3 – God ter sprake... [uitverkocht]
nr. 2 – Religie in psychotherapie
nr. 1 

jaargang 10, 1999
nr. 4 – Het millennium
nr. 3
nr. 2
nr. 1 – Wie ben ik? Over zelfkennis en persoonlijke identiteit [uitverkocht]

jaargang 9, 1998
nr. 4 
nr. 3
nr. 2
nr. 1

jaargang 8, 1997
nr. 4 
nr. 3 
nr. 2 
nr. 1 

jaargang 7, 1996
nr. 4 
nr. 3
nr. 2 – Kerkelijke zorg bij psychische problemen
nr. 1 – Pastoraat

jaargang 6, 1995
nr. 4 
nr. 3
nr. 2 – Incest
nr. 1

jaargang 5, 1994
nr. 4 – Geloof in de therapiepraktijk
nr. 3 – [uitverkocht]
nr. 2
nr. 1

jaargang 4, 1993
nr. 4 
nr. 3
nr. 2
nr. 1 – Perspectieven op geloof en psychologie II [uitverkocht]

jaargang 3, 1992
nr. 4 – Perspectieven op geloof en psychologie I
nr. 3 – [uitverkocht]
nr. 2 – Christelijke psychologie aan weerszijden van de atlantische oceaan II
nr. 1 – Christelijke psychologie aan weerszijden van de atlantische oceaan I

jaargang 2, 1991
nr. 4 
nr. 2/3
nr. 1 – Autonomie

jaargang 1, 1990
nr. 2
nr. 1