Gebruikerslogin

VACATURES Bestuur

De Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP) bestaat sinds 28 jaar. De  vereniging wil bezinning stimuleren op de relatie tussen enerzijds psychologie, psychiatrie en psychotherapie en anderzijds christelijk geloof. De drie kernactiviteiten van de vereniging zijn jaarlijkse congressen, het tijdschrift Psyche & Geloof dat viermaal per jaar verschijnt en de studie- en intervisiekringen. De CVPPP wil haar leden informeren over wat er gaande is op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, van maatschappelijke ontwikkelingen en discussies. Ook beroepsinhoudelijke en beleidsmatige thema’s krijgen de aandacht.

Wij zijn op zoek naar een

BESTUURSVOORZITTER (M/V)

omdat de huidige bestuursvoorzitter terugtreedt.

De bestuursvoorzitter is binnen het bestuur een teamworker en naar buiten toe een aanspreekpunt voor de vereniging. De bestuursvoorzitter heeft zorg voor de doelstellingen van de CVPPP en initieert relaties met partnerorganisaties en maatschappelijke instanties om de doelstellingen van de vereniging te bevorderen.

Het bestuur, bestaande uit 6 personen, vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorgezeten door de bestuursvoorzitter. Binnen deze vergaderingen worden onder andere de voortgang en beleid van de vereniging besproken en is er sprake van bezinning op actuele ontwikkelingen. Eens per jaar is er een ‘brede’ vergadering gezamenlijk met de Psyche & Geloof redactie en de congrescommissie.

Wij denken aan een gelovige, gedreven en breed geïnteresseerde collega, met visie voor de toekomst van de CVPPP. U weet anderen te enthousiasmeren en u bent creatief in denken en aanpak. Als bestuursvoorzitter heeft u de bijzondere mogelijkheid om substantieel bij te dragen aan de ontwikkeling van de CVPPP en uzelf verder te ontwikkelen.

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u richten aan de secretaris van het bestuur. Voor informatie of overleg kunt u via mail contact opnemen met de voorgaande bestuursvoorzitter, Ewoud de Jong,  ediajo(at)solcon.nlof met de secretaris, Bart Gooijer: info(at)cvppp.nl.

               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                            En:

vanwege wisselingen in het bestuur komt de functie vrij van

STUDENTBESTUURSLID

Het studentbestuurslid is een enthousiaste psychologiestudent, die met beide benen in de studentenwereld staat, tegelijkertijd nadenkt over de toekomst en geïnteresseerd is in ontwikkelingen in het vakgebied. Binnen deze functie krijg je uitgebreid de kans om je netwerk uit te breiden en een brug te slaan tussen studenten en professionals.

Wij denken aan een gelovige en sociale student, die in staat is contacten met studentenverenigingen te initiëren en onderhouden en het leuk vindt om activiteiten (denk aan lezingen, netwerkborrels) te organiseren voor de studentleden van de CVPPP. Er wordt van je verwacht dat je alle bestuursvergaderingen (ongeveer 6 per jaar) aanwezig bent en dat je binnen het bestuur actief meedenkt en doet. Er is meer dan voldoende ruimte om eigen creativiteit en ideeën in te brengen.

 

Voorts zoekt het bestuur vanwege terugtreden van de huidige penningmeester een

algemeen BESTUURSLID (M/V)

die bij voorkeur ook penningmeester wil zijn.

 

Ben je geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met het huidige studentbestuurslid, Evelien Baijense – van Manen via studenten(at)cvppp.nl. Sollicitaties, voorzien van CV, mogen ook naar dit mailadres gestuurd worden. Meer informatie over de CVPPP kun je vinden op de website www.cvppp.nl

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
vice-secretaris:   Mw. Drs. Wypkjen Glas (aftredend)
bestuurslid:        Mw. Drs. Krista Schaeffer - van Leeuwen
secretaris:         Dhr. Drs. Bart Gooijer (secretaris)

voorzitter:         Dhr. Drs. Ewoud de Jong (voorzitter - aftredend)
penningmeester: Dhr. Drs. Arjan Oosterwijk (penningmeester - aftredend)
(student)bestuurslid: Mw. Evelien Baijense - van Manen, MSc

Voor bestuurszaken kunt u zich wenden tot het bestuurssecretariaat:
Drs. Bart Gooijer
Zwingel 4
7772 SK Hardenberg
tel.: 0523 677002
email: bestuur(at)cvppp.nl
 
Adviseurs van het bestuur: CVPPP ereleden Prof. Dr. Gerrit Glas, Drs. A.T. Hegger, Dr. Agneta Schreurs