Gebruikerslogin

Nieuws

Vactures CVPPP bestuur

Het CVPPP bestuur zoekt versterking, namelijk voor:

1. portefeuille pr/social media  (algemeen bestuurslid)
2. portefeuille financiën  (penningmeester)

Besturen is leuk, niet langs de kant staan maar meebeslissen. Niet alleen, maar met een betrokken, enthousiast team ervoor zorgen dat de CVPPP een goed draaiende organisatie blijft. Waar ruimte is voor creativiteit en inventiviteit en gezamenlijk gewerkt wordt aan de verdere professionalisering van onze vereniging.

Welkomstcadeau bij aanmelding voor lidmaatschap

Professionals die zich aanmelden voor lidmaatschap, ontvangen als welkomstcadeau:

- een exemplaar van het boek: Schreurs, A. (2012). Psychotherapie en spiritualiteit in de praktijk. Assen: Uitgeverij Van Gorcum.
óf
- naar keuze twee back issues van het wetenschappelijk kwartaaltijdschrift Psyche & Geloof (zolang de voorraad strekt). Een overzicht van back issues (incl. themanummers) vindt u onderaan deze webpagina.

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, moet in een privacyverklaring uitleggen wat met die gegevens wordt gedaan. Dat moet volledig en in eenvoudige taal.

Hieronder volgt de privacyverklaring van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP) – geregistreerd onder KvK nummer 40124163.