Gebruikerslogin

Verwante kringen

Christenhulpverlenerskring Eindhoven
Sinds januari 2009 komen we geregeld bij elkaar als intervisie- en studiekring in Eindhoven. De doelgroep bestaat uit universitair en hbo-geschoolde hulpverleners die christen zijn en werkzaam zijn in de hulpverlening. We komen een keer in de 6 tot 8 weken bij elkaar op woensdagavond om 20.00 op de Kanunnikensven 28 in Eindhoven. Op dit moment bestaat de groep uit 11 deelnemers.
We bespreken onderwerpen waarbij ons werk en ons geloof vragen oproepen. We brengen ook cliënten in waarbij het christelijk geloof van ons zelf of van de cliënt een rol speelt en we van elkaar willen leren hoe we daar mee om kunnen gaan.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Evelyn Buijsse: Buijsse01(at)kpnmail.nl

Studie- en intervisiekring voor psychiaters
Deze kring is nationaal en bestemd voor psychiaters die geïnteresseerd zijn in de relatie tussen godsdienstigheid, geloofsovertuiging en (gestoord) menselijk gedrag.
Men komt maximaal zes maal per jaar bijeen op een zaterdag van 10.30 uur tot 16.00 uur. De locatie is wisselend bij een van de leden aan huis en de middagmaaltijd wordt verzorgd door de gastheer en -vrouw van deze dag.
Partners zijn ook welkom. De dag wordt gestart met Bijbellezing en gebed. Het doel is om op een informele wijze een onderwerp dat verband houdt met psychiatrie en religie te bespreken. In de middag is er tijd om één of meer casussen passend bij het thema van de dag te bespreken. Voor meer informatie of opgave voor de deze kring kunt u contact opnemen met Piet van Roest: info(at)praktijkvanroest.nl