Gebruikerslogin

Beleid en financiën

De Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP) is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/Fiscaal nummer: 8161 28 960

Contactgegevens secretariaat: Zwingel 4 b, 7772 SK Hardenberg. Tel. 0523 677002. Email: bestuur(a)cvppp.nl

Doelstelling: De CVPPP is een vereniging die christelijke professionals uit de vakgebieden psychiatrie, psychologie en psychotherapie met elkaar in relatie brengt, inclusief pastores die een professionele affiniteit hebben met deze vakgebieden. De CVPPP wil persoonlijke en professionele groei van de leden stimuleren, gericht op integratie van vakwetenschap en christelijk geloof. De vereniging wil in samenwerking met partnerorganisaties ten dienste staan van kerk en samenleving.

Beloningenbeleid: voor de meest arbeidsintensieve taken in het CVPPP bestuur en in de Psyche & Geloof redactie, te weten de functie van secretaris van het bestuur en de functies van redactiesecretaris en corrector, geeft de vereniging een de personen die deze functies vervullen een vrijwilligersvergoeding van €1500,- per kalenderjaar. Daarnaast ontvangen bestuurders en redactieleden na declaratie een vergoeding van reiskosten en overige onkosten. 

Lees hier het actuele meerjarenbeleidsplan 2020-2024. In hoofdlijnen houdt deze in, dat de CVPPP haar kernactiviteiten (uitgave Psyche & Geloof, organiseren congressen, faciliteren studie- en intervisiekringen) onverminderd voortzet; en daarnaast in de periode 2020-2024 de vereniging wil omvormen tot een netwerk van GGZ-professionals waarbij de CVPPP als platform de onderlinge contacten faciliteert.

Het meest recente jaarrekening (2019) en begroting (2020) kunt u hier inzien, evenals het jaarverslag 2019.

Voor een ouder beleidsplan, jaarverslag en financiële jaarstukken, zie onderstaande pdf-bijlagen.

BijlageGrootte
BELEIDSPLAN CVPPP 2010-2014.pdf228.85 KB
JAARVERSLAG CVPPP 2013.pdf145.71 KB
Jaarrekening 2013 en Begroting 2014.pdf102.35 KB