Gebruikerslogin

Interview 'Geen herstel zonder existentieel herstel'

In november is in de uitgave 'Het Brein' een interview opgenomen met CVPPP-voozitter Ewoud de Jong. Uit de openingsalinea:

De belangstelling voor het thema levensbeschouwing in de ggz is ondanks de secularisatie sterk toegenomen. Cliënten geven aan dat zingeving voor hen essentieel is voor herstel. Dit geeft de christelijke ggz bestaansrecht voor een brede doelgroep en kansen om ook in de toekomst vanuit religieuze bewogenheid en met specifieke aandacht voor de zingevingsvragen zorg te verlenen. Naast effectiviteit en doelmatigheid, is er daarom een sterk accent op waarden als naastenliefde, toewijding, aandacht en transcendente waarden.

lees verder op het kennisplatform Mijn Gezondheidsgids.