Gebruikerslogin

Zes VACATURES bij de CVPPP

Momenteel heeft de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP) zes vacatures openstaan: voor 1. bestuursvoorzitter, 2. studentbestuurslid, 3. algemeen bestuurslid, 4. hoofdredacteur Psyche & Geloof, 5. redactiesecretaris Psyche & Geloof, 6. penningmeester voor de congrescommissie. Hieronder meer informatie.

De drie kernactiviteiten van de vereniging zijn jaarlijkse congressen, het tijdschrift Psyche & Geloof dat viermaal per jaar verschijnt en de studie- en intervisiekringen. De CVPPP wil haar leden informeren over wat er gaande is op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, van maatschappelijke ontwikkelingen en discussies. Ook beroepsinhoudelijke en beleidsmatige thema’s krijgen de aandacht.

Wij zijn op zoek naar een

BESTUURSVOORZITTER (M/V)

omdat de huidige bestuursvoorzitter terugtreedt.

De bestuursvoorzitter is binnen het bestuur een teamworker en naar buiten toe een aanspreekpunt voor de vereniging. De bestuursvoorzitter heeft zorg voor de doelstellingen van de CVPPP en initieert relaties met partnerorganisaties en maatschappelijke instanties om de doelstellingen van de vereniging te bevorderen.

Het bestuur, bestaande uit 6 personen, vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorgezeten door de bestuursvoorzitter. Binnen deze vergaderingen worden onder andere de voortgang en beleid van de vereniging besproken en is er sprake van bezinning op actuele ontwikkelingen. Eens per jaar is er een ‘brede’ vergadering gezamenlijk met de Psyche & Geloof redactie en de congrescommissie.

Wij denken aan een gelovige, gedreven en breed geïnteresseerde collega, met visie voor de toekomst van de CVPPP. U weet anderen te enthousiasmeren en u bent creatief in denken en aanpak. Als bestuursvoorzitter heeft u de bijzondere mogelijkheid om substantieel bij te dragen aan de ontwikkeling van de CVPPP en uzelf verder te ontwikkelen.

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u richten aan de secretaris van het bestuur. Voor informatie of overleg kunt u via mail contact opnemen met de voorgaande bestuursvoorzitter, Ewoud de Jong, of met de secretaris Bart Gooijer via bestuur(a)cvppp.nl.

     --------------------------------------------------

Ten tweede: Vanwege wisselingen in het bestuur komt de functie vrij van

STUDENTBESTUURSLID (M/V)

Het studentbestuurslid is een enthousiaste psychologiestudent, die met beide benen in de studentenwereld staat, tegelijkertijd nadenkt over de toekomst en geïnteresseerd is in ontwikkelingen in het vakgebied. Binnen deze functie krijg je uitgebreid de kans om je netwerk uit te breiden en een brug te slaan tussen studenten en professionals.

Wij denken aan een gelovige en sociale student, die in staat is contacten met studentenverenigingen te initiëren en onderhouden en het leuk vindt om activiteiten (denk aan lezingen, netwerkborrels) te organiseren voor de studentleden van de CVPPP. Er wordt van je verwacht dat je alle bestuursvergaderingen (ongeveer 6 per jaar) aanwezig bent en dat je binnen het bestuur actief meedenkt en doet. Er is meer dan voldoende ruimte om eigen creativiteit en ideeën in te brengen.

Voorts zoekt het bestuur vanwege terugtreden van de huidige penningmeester een 

algemeen BESTUURSLID (M/V)

die bij voorkeur ook penningmeester wil zijn.

Voor de functie van penningmeester is uiteraard gewenst: enig plezier in werken met cijfers en ervaring met opstellen van een jaarrekening en begroting.

Ben je geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact op met het huidige studentbestuurslid, Evelien Baijense – van Manen via studenten(a)cvppp.nl. Sollicitaties, voorzien van CV, mogen ook naar dit mailadres gestuurd worden. Meer informatie over de CVPPP kun je vinden op de website www.cvppp.nl.

     -------------------------------------------------

Het Tijdschrift Psyche & Geloof is met haar 28e jaargang het platform voor christelijke psychiaters, psychologen en psychotherapeuten op het terrein van geestelijke gezondheidszorg en geloof. De redactie werkt er met veel inzet aan om een brede kring van lezers te informeren over wat er gaande is op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, van maatschappelijke ontwikkelingen en discussies. Ook beroepsinhoudelijke en beleidsmatige thema’s krijgen aandacht.

Wij zijn op zoek naar een inkomend

HOOFDREDACTEUR (M/V)

omdat de huidige hoofdredacteur terugtreedt.

De nieuwe hoofdredacteur is binnen de redactie een teamworker en naar buiten toe het aanspreekpunt van het tijdschrift. De hoofdredacteur heeft de zorg voor de doelstellingen en redactionele formule van het tijdschrift en zet zich er voor in dat het tijdschrift beantwoordt aan de doelstelling van de vereniging Christelijke Vereniging voor Psychiaters Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP). In die zin draagt de hoofdredacteur ook verantwoordelijkheid voor de verbinding tussen redactie en vereniging.

Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar. Het werk wordt gedaan met een sterke groep van redactieleden, waaronder een redactiesecretaris en een eindredacteur. Er zijn 5 à 6 redactievergaderingen per jaar die worden voorgezeten door de hoofdredacteur. Elke 2 jaar is er een overleg met de redactieraad. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks een brede vergadering waaraan alle gremia deelnemen.

Wij denken aan een gelovige, gedreven en breed geïnteresseerde collega, die in staat is om een breed netwerk op te bouwen, zicht heeft op de ontwikkelingen op het terrein van geestelijke gezondheidszorg en godsdienst, spiritualiteit en zingeving. Een collega die aantoonbaar over redactionele en schrijfvaardigheden beschikt;  lidmaatschap van de vereniging is zeker een pre.

Bent u de collega met visie voor de toekomst van het tijdschrift? Weet u anderen te enthousiasmeren en bent u creatief in denken en aanpak? Als hoofdredacteur heeft u de bijzondere mogelijkheid om substantieel bij te dragen aan ontwikkeling en u verder te ontwikkelen.

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u richten aan de secretaris van het bestuur, Bart Gooijer, bestuur(a)cvppp.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met de huidige hoofdredacteur Piet Verhagen, verhagen.p(a)wxs.nl. Meer informatie over het tijdschrift is te vinden op deze website.

     --------------------------------------------------

Ook is de redactie op zoek naar een

REDACTIESECRETARIS (M/V)

omdat de huidige redactiesecretaris terugtreedt.

De redactiesecretaris is binnen de redactie de beheerder van de logistieke processen die artikelen doorlopen en zorgt er als laatste voor dat de artikelen geheel drukklaar zijn alvorens ze naar de eindredacteur gaan. Daarnaast beheert de redactiesecretaris het postadres van de redactie. Samen met de hoofdredacteur bereidt de redactiesecretaris de redactievergaderingen voor en notuleert deze. Gemiddeld, met pieken en dalen, gaat het om zo’n 4 uur werk per week.   

Het tijdschrift verschijnt 4 keer per jaar. Het werk wordt gedaan met een sterke groep van redactieleden, met een hoofdredacteur en een eindredacteur. Er zijn 5 à 6 redactievergaderingen per jaar die worden voorgezeten door de hoofdredacteur. Elke 2 jaar is er een overleg met de redactieraad. Daarnaast organiseert het bestuur van de vereniging jaarlijks een brede vergadering waaraan alle gremia deelnemen.

Wij denken aan een gelovige, gedreven en breed geïnteresseerde collega, die in staat is prettig en vasthoudend om te gaan met logistiek, deadlines en ‘last minute’ werk. Een collega die over redactionele en schrijfvaardigheden beschikt, bereid is zich te verdiepen in de details van de APA referentiestijl;  lidmaatschap van de vereniging is zeker een pre.

Bent u de collega die gemotiveerd is om aan de goede voortgang van het tijdschrift mee te willen werken? Weet u van organiseren, anderen enthousiasmeren en bent u creatief in denken en vasthoudend wanneer dat nodig is?

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u richten aan de secretaris van het bestuur, Bart Gooijer, bestuur(a)cvppp.nl. Voor informatie kunt u contact opnemen met de huidige hoofdredacteur Piet Verhagen, verhagen.p(a)wxs.nl.

     --------------------------------------------------

Last but not least:

De congrescommissie is op zoek naar een

PENNINGMEESTER (M/V)

om namens de congrescommissie de financiën te beheren

Het gaat in principe om het meewerken aan een jaarlijks te organiseren congres, met name maken van een begroting en toezicht op de geldstromen m.b.t. zo'n congres. Voor meer informatie en/of overleg, kunt u contact opnemen met de congrescommissie via de secretaris van het bestuur Bart Gooijer via bestuur(a)cvppp.nl.