Gebruikerslogin

Over P & G

Psyche & Geloof is het wetenschappelijke tijdschrift van de CVPPPP en verschijnt vier maal per jaar. Het bevat theoretische, praktische en onderzoeksartikelen. Daarnaast bevat het boekbesprekingen en verslagen.

 

Psyche & Geloof wordt uitgegeven via uitgeverij Boekencentrum.

Psyche & Geloof is opgenomen in PsycINFO en summaries worden in PsycINFO gepubliceerd.
ISSN: 1385-4585.

Redactie:

Dhr. Drs. Joël R. van Aalderen

Mw. Drs. Antoinette Bolt

Dhr. Drs. Bart van den Brink
Mw. Dr. Nicolette M. Hijweege

Dhr. Dr. Bert Loonstra
Dhr. Drs. Piet J. Verhagen (eindredacteur)

Dhr. Drs. Harm Wijnalda (redactiesecretaris)


Redactiesecretariaat:
p/a Hooilandseweg 84

9983 PG Roodeschool

email: redactie(at)cvppp.nl