• Drs. P.S. den Herder-Michielsen
  praktijk voor pastorale psychologie en muziekpastoraat
  Papelaan 57 2252 EE Voorschoten
  0715615094
  Website
  ellydenherder@gmail.com
  eerstelijnspsycholoog
  PKN
  faalangst, uitstellen, zelfbeeld omgaan met levensvragen; zingevingsvragen.
  Cognitieve gedragstherapie, Rationeel emotieve therapie (Albert Ellis) Verder eclectisch.
  CvPPP, VGVZ