• drs Jan Jacob Teerds
  De Hoop ggz
  Provincialeweg 70 3329 KP Dordrecht
  0625478263
  Website
  j.teerds@kliksafe.nl
  GZ psycholoog
  Gereformeerde Gemeenten
  verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, ADHD, ASS, impulscontroleproblematiek, emotieregulatieproblematiek, lichte tot matige psychotische en bipolaire problematiek.
  Niet van één school. Wel veel belangstelling voor en enige ervaring met schematherapie.
  19911108325
  CVPPP