• drs Janneke Maria Boogaard-Blom
  Phullon
  Eurokade 58 1060 RZ Amsterdam
  020-6190923
  Website
  jboogblom@solcon.nl
  psychotherapeut
  evangelisch
  stemmingsstornissen, angststoornissen, somatoforestoornissen, aanpassingsstoornisen, persoonlijkheidsstoornissen (cluster B en C), relatieproblematiek, opvoedingsproblemen, werk gerelateerde problematiek, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen
  psychoanalytische systeem
  59020029816
  NVP NVVP