• Drs. Corinne Limbeek
  Psychotherapiepraktijk Limbeek
  Uitweg 7, 3481 BA
  06-24489004
  Website
  corinne@psychotherapielimbeek.nl
  psychotherapeut
  PKN
  Angstklachten, depressie en stemmingsproblematiek, identiteitsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, klachten na traumatische ervaringen, burn-out, zingevingsvragen en verlies en rouwproblematiek.
  Persoonsgerichte en Experientiele psychotherapie
  89909644016
  (VPeP) Vereniging voor Persoonsgerichte en Experientiele Psychotherapie