• Msc Natasja Wilhelmina Potappel-van 't Hof
  Psychologie en begeleiding Horizon
  Reijerweg 227, 2983 AS Ridderkerk
  06-11594892
  Website
  natasja@psychologiehorizon.nl
  psycholoog
  PKN Hervormde bond gemeente
  Psychiatrie (ODD, ADHD, Autisme),verslaving, licht verstandelijk beperking,stemmingsstoornissen, disfunctionele gezinsproblematiek.
  CGT, Schematherapie, Systeemtherapie, Oplossingsgericht therapie, EMDR
  79030018730
  NFG, NIP, VGCT