• drs Maria Terlouw-Sterk
  Praktijk Geestelijke Begeleiding
  Varenmos 35 3904JX Veenendaal
  0318-820604
  Website
  terlouwsterk@gmail.com
  geestelijk begeleider; predikant; geestelijk verzorger
  Protestantse Kerk Nederland
  zingevingsproblematiek; geloofs- en levensvragen;
  pastoraal-psychologisch
  Gaandeweg, vereniging van geestelijk begeleiders in Nederland en Belgie; predikant Protestantse Kerk Nederland (ambtsgeheim)