Gebruikerslogin

26 juni 2019: Ledenvergadering & lezing 'Euthanasie in de psychiatrie'

Van harte uitgenodigd voor de CVPPP ledenvergadering
op woensdagavond 26 juni 2019
 
Jaarstukken worden van tevoren toegezonden aan alle deelnemers en zijn voor niet-aanwezige leden opvraagbaar bij de secretaris van het bestuur.
 
Tijdens de jaarvergadering wordt Wim Driesse voorgedragen als nieuwe CVPPP bestuursvoorzitter.

Aansluitend op de ledenvergadering houdt Gerrit Glas:een lezing over Euthanasie in de psychiatrie
 
Programma
18.30-18.45                  inloop met koffie
18.45-19.30                  ledenvergadering
19.30-19.45                  inloop voor studieavond en koffie
19.45-20.30                  lezing door Gerrit: Euthanasie in de psychiatrie
20.30-21.15                  discussie en casuïstiekbespreking
21.15                            afsluiting en borrel
 
Locatie: in het midden van het land, adres wordt binnenkort bekendgemaakt

Aanmelding
Aanmelden kan t/m vrijdag 21 juni.
U meld zich aan door

  1. Een mail te sturen naar info@cvppp.nl met uw naam en woonplaats, o.v.v. 'aanmelding studie-avond 26 juni'.
  2. Onderstaande kosten van deelname over te maken.

Kosten
De ledenvergadering is uiteraard vrij toegankelijk.
Deelname aan de aansluitende studie avond kost bij vooruitbetaling:
Studenten € 10,- / CVPPP-leden: € 20,- / niet-leden € 30,-

  • Opgave na 21 juni óf betaling aan de deur kost € 10,- extra. Deelname aan het diner is dan niet meer mogelijk.
  • Bij annulering minder dan zes dagen van tevoren is er geen restitutie mogelijk.
  • De deelname kosten a.u.b. uiterlijk op 21 juni overmaken op IBAN NL46INGB0003453362 t.n.v. CVPPP te Ede.

Contact
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via info@cvppp.nl