Gebruikerslogin

VACATURES Bestuur

De Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP) bestaat sinds 28 jaar. De  vereniging wil bezinning stimuleren op de relatie tussen enerzijds psychologie, psychiatrie en psychotherapie en anderzijds christelijk geloof. De drie kernactiviteiten van de vereniging zijn jaarlijkse congressen, het tijdschrift Psyche & Geloof dat viermaal per jaar verschijnt en de studie- en intervisiekringen. De CVPPP wil haar leden informeren over wat er gaande is op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, van maatschappelijke ontwikkelingen en discussies. Ook beroepsinhoudelijke en beleidsmatige thema’s krijgen de aandacht.

Wij zijn op zoek naar een

BESTUURSVOORZITTER (M/V)

De bestuursvoorzitter is binnen het bestuur een teamworker en naar buiten toe een aanspreekpunt voor de vereniging. De bestuursvoorzitter heeft zorg voor de doelstellingen van de CVPPP en initieert relaties met partnerorganisaties en maatschappelijke instanties om de doelstellingen van de vereniging te bevorderen.

Het bestuur, bestaande uit 6 personen, vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorgezeten door de bestuursvoorzitter. Binnen deze vergaderingen worden onder andere de voortgang en beleid van de vereniging besproken en is er sprake van bezinning op actuele ontwikkelingen. Eens per jaar is er een ‘brede’ vergadering gezamenlijk met de Psyche & Geloof redactie en de congrescommissie.

Wij denken aan een gelovige, gedreven en breed geïnteresseerde collega, met visie voor de toekomst van de CVPPP. U weet anderen te enthousiasmeren en u bent creatief in denken en aanpak. Als bestuursvoorzitter heeft u de bijzondere mogelijkheid om substantieel bij te dragen aan de ontwikkeling van de CVPPP en uzelf verder te ontwikkelen.

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u richten aan de secretaris van het bestuur. Voor informatie of overleg kunt u via mail contact opnemen met de secretaris van het bestuur Bart Gooijer: info(at)cvppp.nl.

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bestuurslid:        Mw. Drs. Krista Schaeffer - van Leeuwen
secretaris:          Dhr. Drs. Bart Gooijer
voorzitter:          Mw. Evelien Baijense - van Manen (waarnemend voorzitter)
penningmeester: Mw. Drs. Dorise Mulder
(student)bestuurslid: Judith Kroon

Voor bestuurszaken kunt u zich wenden tot het bestuurssecretariaat:
Drs. Bart Gooijer
Zwingel 4
7772 SK Hardenberg
tel.: 0523 677002
email: bestuur(at)cvppp.nl
 
Adviseurs van het bestuur: CVPPP ereleden Prof. Dr. Gerrit Glas, Drs. A.T. Hegger, Dr. Agneta Schreurs. Drs. P.J. Verhagen