Gebruikerslogin

Lidmaatschap

Voor lidmaatschap van de CVPPP komen in aanmerking:

  1. Gewoon lidmaatschap: Academisch opgeleide psychiaters, psychologen en psychotherapeuten die de grondslag en de doelstellingen van de vereniging onderschrijven, kunnen lid worden.
  2. Aspirant lidmaatschap: Voor degenen die voor één van de genoemde beroepen in opleiding zijn, is de mogelijkheid om aspirant-lid (=student-lid) te worden.
  3. Buitengewoon lidmaatschap: Buitengewone leden zijn academici die een professionele relatie hebben met de geestelijke gezondheidszorg of met één van bovengenoemde vakgebieden, of het zijn personen van wie het bestuur van mening is dat het in het belang van de vereniging is dat zij lid worden.

Daarnaast is een voorwaarde dat men kan instemmen met de grondslag van de vereniging: "De grondslag van de vereniging is de Bijbel, het betrouwbare en door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, die norm en richtsnoer is van ons leven."

 

HBO-ers en andere therapeuten kunnen volgens deze criteria geen lid worden van de CVPPP, maar zijn uiteraard welkom om deel te nemen aan congressen, kunnen een los abonnement op Psyche & Geloof nemen, en kunnen lid worden van onze partnervereniging de NVVCH (zie www.nvvch.nl).

De contributie is inclusief een abonnement op het tijdschrift Psyche & Geloof.

 

T a r i e v e n

NL

internationaal

CVPPP lidmaatschappen:

 

 

student lidmaatschap (incl. abonnement)

30,00

30,00

gewoon lidmaatschap (incl. abonnement)

75,00

90,00

buitengew. lidmaatschap (incl. abonnement)

75,00

90,00

Lidmaatschap gaat in per kalenderjaar: met terugwerkende kracht per 1 januari van het lopende jaar, tenzij het nieuwe lid aangeeft te willen dat het lidmaatschap ingaat per 1 januari van het aanstaande jaar. Opzegging kan schriftelijk of per email, een maand vóór het einde van het kalenderjaar.

Uitgeverij Boekencentrum incasseert jaarlijks de contributie voor lidmaatschap (inclusief het abonnementsgeld voor Psyche & Geloof).