Gebruikerslogin

Informatie

Hieronder vindt u informatie over lidmaatschap van de CVPPP, met bijzonderheden voor studenten.

Aanmelding voor lidmaatschap kan hier.

Leden kunnen hierboven inloggen om toegang te krijgen tot het besloten ledengedeelte van de site.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De CVPPP kent drie soorten leden.

 1. Gewone leden: Academisch opgeleide psychiaters, psychologen en psychotherapeuten die de grondslag en de doelstellingen van de vereniging onderschrijven, kunnen lid worden.
 2. Aspirant leden: Voor degenen die voor één van de genoemde beroepen in opleiding zijn, is de mogelijkheid om aspirant-lid (=student-lid) te worden.
 3. Buitengewone leden: Buitengewone leden zijn academici die een professionele relatie hebben met de geestelijke gezondheidszorg of met één van bovengenoemde vakgebieden, of het zijn personen van wie het bestuur van mening is dat het in het belang van de vereniging is dat zij lid worden.

Voorwaarden voor lidmaatschap: Naast de academische opleiding is de tweede voorwaarde om lid te kunnen worden van de CVPPP: dat je de grondslag van de vereniging kunt onderschrijven. Zoals verwoord in de statuten (1989): "De grondslag van de vereniging is de Bijbel, het betrouwbare en door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, die norm en richtsnoer is van ons leven."

Als lid heb je de volgende voordelen van lidmaatschap:

lidmaatschap is inclusief / geeft recht op...

 • een abonnement op het vakblad Psyche & Geloof (verschijnt 4 x per jaar) - zie www.psychegeloof.nl
 • toegang tot het digitale archief van Psyche & Geloof op www.psychegeloof.nl
 • zo'n vier tot zes maal per jaar een Nieuwsmailing met actuele informatie, nieuws, oproepjes van en voor leden, congresagenda, en meer;
 • korting op CVPPP-congressen;
 • vermelding van praktijkgegevens op de verwijslijst op deze site;
 • collectiviteitskorting op een zorgverzekering bij ProLife.

Verder geeft het besloten ledengedeelte van deze site mogelijkheden tot ontmoeting met collega leden:

 • je vindt er een actuele ledenlijst;
 • je vindt er lijsten met supervisoren;
 • je vindt er een overzicht van verenigingsvacatures - manieren waarop je een steentje kunt bijdragen aan de CVPPP;
 • je kunt er oproepjes plaaten gericht aan collega-leden;
 • daarnaast kun je lid worden van de CVPPP LinkedIn groep om online in gesprek te komen met collega's.

Dit alles met als voordeel en doel: het versterken en verdiepen van professionele integratie van vakwetenschap en geloof.

Speciaal voor studenten...

biedt de CVPPP leuke gelegenheden om op een laagdrempelige manier in contact te komen met christelijke professionals uit de genoemde vakgebieden. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan congressen, een studiekring, en via de CVPPP LinkedIn en Facebook groepen. Ook zijn meerdere leden bereid om studenten kennis te laten maken met hun praktijkvoering, om te oriënteren binnen het vakgebied. De ervaring leert dat dergelijke contacten niet alleen plezierig en leerzaam kunnen zijn, maar ook behulpzaam voor je carrière. Verder zijn er voor studenten interessante voordelen verbonden aan lidmaatschap, zoals grote korting op congressen en lidmaatschap (zelfs onder kostprijs, omdat de CVPPP wil investeren in toekomstige generaties vakgenoten), en een lijst met mogelijke stageplaatsen.

T a r i e v e n  2 0 2 2

NL

internationaal

CVPPP lidmaatschappen (incl. abonnement):

 

 

student lidmaatschap

€ 30,-

€ 30,-

gewoon lidmaatschap

€ 75,-

€ 90,-

buitengewoon lidmaatschap

€ 75,-

€ 90,-

Abonnementen:

 

 

jaarabonnement particulier

€ 41,50

€ 56,50

jaarabonnement instelling gedrukt

€ 82,-

€ 112,-

jaarabonnement instelling digitaal

€ 200,-

Losse exemplaren P&G:

 

 

Los artikel digitaal

€ 12,50

los exemplaar P&G (excl. verzendkosten)

€ 15,-

€ 15,-

los exemplaar dubbelnr. P&G (excl. verzendkosten)

€ 20,-

€ 20,-

           ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abonnement tijdschrift Psyche & Geloof aanvragen / opzeggen

Een (particulier- of instellings)abonnement op Psyche & Geloof is mogelijk voor elke geïnteresseerde. De (wettelijk bepaalde) spelregels voor mensen met een particulier abonnement en organisaties met een instellingsabonnement zijn als volgt. Een abonnement op het tijdschrift Psyche & Geloof kan elk gewenst moment ingaan. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggingen kunnen te allen tijde schriftelijk of telefonisch worden gedaan, of per e-mail via abonnementen@boekencentrum.nl [NB: dit is alleen voor mensen met een los abonnement! Voor CVPPP-leden, zie hieronder.] Als moment van opzeggen geldt het moment waarop de opzegging de abonnementen-administratie heeft bereikt. Tijdige opzegging waarbij aangegeven is per wanneer het abonnement moet stoppen, voorkomt stilzwijgende voortzetting en leidt niet tot voortijdige beëindiging.

Psyche & Geloof verschijnt in maart, juni, september en december. In de praktijk komt het er dus op neer dat u bij opgave voor een abonnement een jaarabonnement aangaat met ingang van de eerstvolgende editie. Na het eerste jaar wordt het abonnent stilzwijgend verlengd per jaar, maar u kunt elk kwartaal uw abonnement beëindigen en krijgt het teveel betaalde dan gerestitueerd.

Voor CVPPP-leden zijn de spelregels omtrent het abonnement als volgt. U ontvangt Psyche & Geloof als onderdeel van het lidmaatschap. Lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzegging van lidmaatschap kan schriftelijk, per e-mail - via info(at)cvppp.nl - of telefonisch bij de secretaris. Uw lidmaatschap, inclusief het abonnement op Psyche & Geloof, wordt dan beëindigd per 31 december van het lopende kalenderjaar.