Gebruikerslogin

Beleid en financiën

De Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP) is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN/Fiscaal nummer: 8161 28 960

Contactgegevens secretariaat: Zwingel 4 b, 7772 SK Hardenberg. Tel. 0523 677002. Email: bestuur(a)cvppp.nl

Doelstelling: De CVPPP is een vereniging die christelijke professionals uit de vakgebieden psychiatrie, psychologie en psychotherapie met elkaar in relatie brengt, inclusief pastores die een professionele affiniteit hebben met deze vakgebieden. De CVPPP wil persoonlijke en professionele groei van de leden stimuleren, gericht op integratie van vakwetenschap en christelijk geloof. De vereniging wil in samenwerking met partnerorganisaties ten dienste staan van kerk en samenleving.

Voor het beleidsplan, jaarverslagen en financiële jaarstukken, zie pdf-bijlagen.

BijlageGrootte
BELEIDSPLAN CVPPP 2010-2014.pdf228.85 KB
JAARVERSLAG CVPPP 2013.pdf145.71 KB
Jaarrekening 2013 en Begroting 2014.pdf102.35 KB