Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 21, 2010 - 1

Beschikbaar
Titel: Van verwonding naar verwondering. Psychotrauma, met name het complexe, en PTSS in diagnostiek en behandeling
Auteur(s): Vries-Schot, M. de
Dit artikel biedt een overzicht van het psychotrauma en de posttraumatisch stress-stoornis (PTSS). Uit enkele epidemiologische gegevens blijkt het belang hiervan. Daarnaast worden de diagnostiek, de comorbiditeit en de behandeling besproken. Het is belangrijk om bedacht te zijn op een complex trauma, ook wel ontwikkelingstraumatologie genoemd, omdat dit relatief veel voorkomt. Vanuit een getraumatiseerd zijn in de kindertijd (door mishandeling, misbruik, verwaarlozing, een verstoorde hechting of een combinatie hiervan) ontstaat vaak een extra gevoeligheid voor het ontwikkelen van een PTSS na een psychotrauma. Onder meer wordt de relevantie besproken van een kwalitatief goede intake, die nodig is om een dergelijke aandoening waarbij de hele ontwikkeling onder druk gestaan heeft of gestagneerd is, op het spoor te komen. Voor de behandeling is met name het leren hanteren van de therapeutische relatie essentieel. Hiervoor worden handvatten gegeven. Er worden verbanden gelegd met christelijke noties zoals het belang van een beschikbare sociale context, het omgaan met lijden en de relatie met God.
psychotrauma, PTSS, complex trauma, ontwikkelingstraumatologie, geloof,
Titel: Traumaverwerking en Spiritualiteit
Auteur(s): Blink, H. van den
In dit artikel beschrijf ik mijn opvattingen over trauma en spiritualiteit, vertel hoe ik de praktijk en theologie van Christelijke spiritualiteit ben gaan waarderen, beschrijf en geef ik een voorbeeld van trauma reactivering, vat de bijdragen van de neurowetenschappen die mij geholpen hebben samen, en eindig met een pleidooi voor de belangrijke bijdrage die contemplatief gebed kan bieden om beter aanwezig en behulpzaam te kunnen zijn bij getraumatiseerde mensen.
posttraumatische stressstoornis, trauma reactivering, vroegchristelijke theologie en spiritualiteit, neurowetenschappen, Boeddhisme, mindfulness, apatheia, hesychia, onthechting, contemplatief gebed,
Titel: Omgaan met slachtoffers van seksueel misbruik binnen de christelijke kring
Auteur(s): Feen, M. van der
Zedenrechercheurs raken gefrustreerd als ze vermeende daders van seksueel misbruik van kinderen niet veroordeeld kunnen krijgen, omdat slachtoffers geen aangifte doen en/of omdat de omgeving niet meewerkt. Dit gebeurt volgens de rechercheurs binnen christelijke kringen waar de vermeende dader vergeving ontvangt als hij berouwvol zijn fout(en) onderling heeft opgebiecht. Voor het slachtoffer valt het doek. Er komt geen aangifte, geen onderzoek en vaak ook geen goede hulp. Wat weten we van de gang van zaken binnen de christelijke kring; welke factoren spelen er? Door middel van een handelingsprotocol in geval van seksueel misbruik streeft men naar eenduidig, professioneel en rechtvaardig handelen binnen de christelijke kring.</p>
zedenpolitie, aangifte, seksueel misbruik, verjaringstermijn, geweten, conspiracy of silence, zwaard,
Titel: Het eindige zelf. Een basismodel voor psychisch functioneren
Auteur(s): Loonstra, B.
In het psychologische functioneren zijn twee fundamentele dimensies te onderscheiden: de dimensie van het omgaan met de eigen eindigheid en de zelfdimensie. Omgaan met de eigen eindigheid heeft betrekking op de begrenzing ten opzichte van de ander, op de beperktheid van de eigen mogelijkheden en op de vergankelijkheid van het leven. De zelfdimensie komt tot uitdrukking in zelfaanvaarding, zelfontplooiing en zelftranscendentie. Beide dimensies werken op elkaar in. Dit resulteert in negen psychologische kernwaarden die in een matrix kunnen worden uitgebeeld. Het artikel verbindt de dimensies met de literatuur en taxeert de betekenis van het model voor psychotherapeutische hulpverlening in het algemeen en voor christelijk geori&euml;nteerde hulpverlening in het bijzonder.
eindigheid, zelfdimensie, christelijk georiënteerde psychotherapie,