Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 19, 2008 - 4

Beschikbaar
Titel: Over de vermoeiing des vlezes en andere geneugten. Recente publicaties op het terrein van de godsdienstpsychologie
Auteur(s): Belzen, J.A. van
De auteur maakt een doorloop door recente publicaties in boekvorm op het terrein van de godsdienstpsychologie. Hij deelt zijn verhaal in de volgende categorieën in: Psychoanalytische Studies; Psychotherapie en religie; Psychohistory en historische psychologie; Inleidingen, overzichten, vermelding in encyclopedieën en aanverwante producten; Godsdienst(psychologie) in de psychologie; Boeken over godsdienstpsychologie, haar geschiedenis, haar klassieken; Godsdienstpsychologische publicaties in engere zin; Varia en uitsmijters. Hij concludeert dat de godsdienstpsychologie een groeiende onderneming is, van erg wisselende kwaliteit.
godsdienstpsychologie, recente publicaties, kritische bespreking,
Titel: Psyche op zoek naar God, met de rede als chaperon
Auteur(s): Praag, H.M. van
Kernpunten van het betoog zijn de volgende: 1. Religiositeit is een normale persoonlijkheidstrek. Geen archaïsch overblijfsel uit een vroeg-infantiel verleden. Als zodanig mag de psychiater het niet negeren, moet het opgenomen zijn in zijn diagnostische en therapeutische overwegingen. De gehele ziel behoort immers tot zijn werkterrein. 2. De gegevens die erop wijzen dat religiositeit een neurobiologische basis heeft, betekenen niet dat religiositeit een biologische oorsprong heeft. De oorsprong ervan ligt op psychologisch niveau. De hersenen zijn intermediair tussen psychologisch bepaalde, religieuze behoeften en religieuze behoeftebevrediging. 3. Geloven en weten worden gewoonlijk tegenover elkaar gebruikt. Dit moge principieel juist zijn, binnen één persoonlijkheid kunnen ze zeer goed naast elkaar bestaan. Dit verrijkt de persoonlijkheid, zolang deze zich blijft realiseren waar het weten ophoudt en het geloven begint. De auteur geeft aan hoe hijzelf geloven en weten in zijn leven heeft opgenomen.
religiositeit, neurobiologie, geloven en weten,
Titel: Over God en psyche. Enkele overpeinzingen bij een ‘honest inquiry into an insoluble antinomy’
Auteur(s): Sabbe, B.
Is een reactie op het artikel van H.M. van Praag. Bevat geen samenvatting.