Gebruikerslogin

Psyche & Geloof 18, 2007 - 4

Beschikbaar
Titel: Een pionier met betrekking tot religie en geestelijke gezondheid(szorg): Johan vander Spek (p. 194-202)
Auteur(s): Belzen, J.A. van
Dit artikel behandelt slechts één aspect van het werk van Johan van der Spek (1886-1982), een man die een belangrijke pionier is geweest in de Nederlandse psychologie, psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. Volledig opgeleid als medicus en theoloog, was Van der Spek sterk geïnteresseerd in de godsdienstpsychologie, waarvoor hij zelfs een Godsdienstpsychologische Studievereeniging (GPSV) oprichtte. Deze organisatie organiseerde enige internationale activiteiten, zelfs met gerenommeerde sprekers als Heiler, Thouless, Janet en Leuba. Ten gevolge van zijn benoeming als geneesheer-directeur van het psychiatrische ziekenhuis Maasoord kon hij geen aandacht meer schenken aan de GPSV, hetgeen tot haar ondergang leidde. Van der Spek verlegde zijn aandacht naar de pastorale psychologie, een vak waarin hij sinds zijn benoeming als privaat docent ‘psychologie en patho-psychologie van het religieuze leven’ in 1931 aan de Universiteit Utrecht colleges verzorgde. Met zijn interesse in een religieus neutrale psychologische benadering van religie was hij behoorlijk uniek in het Nederland van zijn dagen, net zoals hij zijn tijd vooruit was met zijn aandacht voor het belang van de relaties tussen religie, spiritualiteit en geestelijke gezondheid, die pas decennia later thema’s voor onderwijs en onderzoek zouden worden.
A pioneer in the Field of Religion and Mental Health (Care): Johan van der Spek - This article deals with one aspect of the work of Johan van der Spek (1886-1982), a man who has been an important pioneer in Dutch psychology, psychiatry and mental health care. With full training as both a medical doctor and a theologian, Van der Spek developed a strong interest in psychology of religion, and consequently he initiated a Dutch Study Assocation for the Psychology of Religion (Godsdienstpsychologische Studievereeniging, GPSV), that even organized some international activities with celebrated speakers as Heiler, Thouless, Janet and Leuba. Because of a change in his position (becoming appointed as a director of a psychiatric hospital), he had to discontinue his work for the GPSV, which as a consequence died. Van der Spek continued his work in a related field, however: in 1931 he was appointed privaat-docent (unsalaried lecturer) in the ‘psychology and psychopathology of religious life’ at Utrecht University. As such, he lectured mainly on pastoral psychology. With his interest in a religiously neutral psychological approach to religion, he was quite unique in the Netherlands, as he clearly was ahead of his time by realizing the importance of the relationships between religion, spirituality and mental health, issues that would only become topics of research and teaching decades later.
godsdienstpsychologie, Nederland, geschiedenis, pionier, religie en geestelijke,