Gebruikerslogin

Congres TIJD OM TE GAAN?! door CVPPP & CMF i.s.m. KICG

Van harte uitgenodigd voor het allereerste congres van de CVPPP samen met Christian Medical Fellowship (CMF); mede georganiseerd i.s.m. Kennisinstituut Christelijke GGZ (KICG). Onder de titel Tijd om te gaan?! gaan we tijdens dit congres in op Handelingswijsheid voor de professional rondom (on)gewenst levenseinde. Hoe gaan we professioneel om met iemand die vindt dat het tijd is om te gaan, en met verschillende motieven daarvoor? Hoe zorgen we als professional dat de patiënt tijd neemt om dit 'gaan' goed door te werken? Welke invloed heeft onze geïndividualiseerde tijd op ons denken over de dood?

HOOFDSPREKERS

Dr. Guus Timmerman is als zorgethicus en kwalitatief onderzoeker werkzaam bij Stichting Presentie. Dit voor de bijzondere leerstoel Presentie en Zorg. Daarbij doet hij onderzoek en publiceert over presentie en zorg. Zo heeft hij onder andere met Andries Baart onderzoek gedaan naar de zorg en praktische wijsheid van huisartsen aan het sterfbed van een eigen patiënt. Op deze conferentie zal hij hier met ons dieper op ingaan. Een herwaardering van wijsheid in een vakgebied vol evidence based practice en richtlijnen. 

Prof. dr. Maarten J. Verkerk is (onder andere) bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie in Maastricht. Gezondheidszorg is een van zijn aandachtsgebieden als filosoof en ethicus en hij was ook lid van de adviescommissie-Schnabel over "Voltooid leven". Hij zal met ons nadenken over hoe een hang naar autonomie en maakbaarheid invloed heeft op onze reactie op lijden en hoe we denken over de dood. Gaat het om een voltooid leven of het maakbaar maken van dood en lijden?

In de middag volgt een workshopprogramma

Locatie

Leerhotel Het Klooster 
Daam Fockemalaan 10     
3818 KG Amersfoort

 

De volledige inhoud, praktische info, èn de mogelijkheid tot aanmelden vind je op de congressite www.tijdomtegaan.nl