Gebruikerslogin

Over Psyche & Geloof

Psyche & Geloof is het wetenschappelijke tijdschrift van de CVPPPP en verschijnt vier maal per jaar. Het bevat theoretische, praktische en onderzoeksartikelen. Daarnaast bevat het boekbesprekingen en -verslagen, de rubriek 'Uit de kunst', congresverslagen, en incidenteel interviews, intervisies, en andere korte bijdragen.

Psyche & Geloof is digitaal toegankelijk via www.psychegeloof.nl

De gedrukte edities van Psyche & Geloof worden uitgegeven via uitgeverij KokBoekencentrum.

Psyche & Geloof is opgenomen in PsycINFO en summaries worden in PsycINFO gepubliceerd.
ISSN: 1385-4585.

Redactie

Mw. Drs. Antoinette Bolt (redactiesecretaris)

Mw. Dr. Nicolette M. Hijweege

Mw. Anke I. Liefbroer, MSc

Dhr. Dr. Bert Loonstra (eindredacteur) 

Dhr. Dr. Wubbo Scholte

Dhr. Nathan van der Velde, MSc (boekenredacteur)

Dhr. Dr. Hessel Zondag (redacteur kunst)


Redactiesecretariaat:

email: redactie(at)cvppp.nl