Gebruikerslogin

Over Psyche & Geloof

Psyche & Geloof is het wetenschappelijke tijdschrift van de CVPPPP en verschijnt vier maal per jaar. Het bevat theoretische, praktische en onderzoeksartikelen. Daarnaast bevat het boekbesprekingen en -verslagen, de rubriek 'Uit de kunst', congresverslagen, en incidenteel interviews, intervisies, en andere korte bijdragen.

Psyche & Geloof is vanaf medio 2018 alleen nog digitaal toegankelijk via www.psychegeloof.nl

De gedrukte edities van Psyche & Geloof worden uitgegeven via uitgeverij KokBoekencentrum.

Psyche & Geloof is opgenomen in PsycINFO en summaries worden in PsycINFO gepubliceerd.
ISSN: 1385-4585.

Redactie

Mw. Drs. Antoinette Bolt (redactiesecretaris)

Mw. A. van den Broeck, MSc (eindredacteur)
Mw. Dr. Nicolette M. Hijweege

Mw. Anke I. Liefbroer, MSc

Dhr. Dr. Bert Loonstra

Dhr. Dr. Wubbo Scholte

Dhr. Nathan van der Velde, MSc (boekenredacteur)

Dhr. Dr. Hessel Zondag (redacteur kunst)


Redactiesecretariaat:

email: redactie(at)cvppp.nl