• Dhr. drs. Theodorus Jacob Johannes Jong
  Praktijk voor Psychotherapie
  Singel 16f 4255 HD Nieuwendijk
  0183-309250
  Website
  th.jjjong@12move.nl
  psychotherapeut GZ psycholoog theoloog orthopedagoog
  PKN
  Problematiek loopt erg uiteen. Mensen komen met depressieve klachten, burn-out problematiek, PTSS (trauma) klachten, angst- dwang en paniekklachten, zingevingsproblematiek bij jong en oud, relatieproblematiek, opvoedingsproblematiek, sociaal- en emotionele problematiek en rouwproblematiek.
  Intergratieve school (gecombineerde visies, maar vooral de school van Victor Frankl).
  39055248016 19055248025
  Americas Academy of experts in Traumatic Stress (USA), Nederlandse EMDR Vereniging, NIP, VKJP, NVP, NVO, NVVP.