Gebruikerslogin

Welkom

Welkom op de website van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten!

De CVPPP is de Nederlandse vakvereniging waarbij de relatie tussen christelijk geloof en de vakgebieden psychiatrie, psychologie en psychotherapie centraal staat. 

De CVPPP organiseert jaarlijks twee studiedagen, publiceert het wetenschappelijke kwartaalblad Psyche & Geloof, heeft regionale studiekringen, houdt op deze site een verwijslijst bij van gewone leden en biedt diverse voordelen voor leden.

Nieuws

14 april Congres in Dordrecht

Psyche & Geloof - Streven naar gezamenlijke vertrekpunten voor pastoraat en hulpverlening

Het debat over de verhouding van psyche en geloof in hulpverlening en pastoraat vlamt regelmatig op, maar lijkt meestal te verzanden in een onvruchtbare loopgravenoorlog. Op 14 april willen pastores én hulpverleners, psychologen én theologen tijdens een congres samen verder komen op een manier die duidelijkheid en richting biedt voor zowel pastores als hulpverleners én hulpvragers.

Boeiend themanummer van tijdschrift Psyche & Geloof over 'levensbeschouwelijke biografie'

Het wachten is de moeite waard geweest: de nieuwste editie van het tijdschrift Psyche & Geloof is verschenen, met als thema: 'Methoden voor levensbeschouwelijke biografie'. Het is de neerslag van een symposium uit december 2014 aan de Universiteit Utrecht, georganiseerd vanuit het departement filosofie en religiewetenschappen in samenwerking met het KPV-centrum Nijmegen. 

Abonnement tijdschrift Psyche & Geloof aanvragen / opzeggen

Een abonnement op Psyche & Geloof is mogelijk voor elke geïnteresseerde. De (wettelijk bepaalde) spelregels voor mensen met een particulier abonnement en organisaties met een instellingsabonnement zijn als volgt. Een abonnement op het tijdschrift Psyche & Geloof kan elk gewenst moment ingaan. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggingen kunnen te allen tijde schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden gedaan.