Gebruikerslogin

Welkom

Welkom op de website van de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten!

De CVPPP is de Nederlandse vakvereniging waarbij de relatie tussen christelijk geloof en de vakgebieden psychiatrie, psychologie en psychotherapie centraal staat. 

De CVPPP organiseert jaarlijks twee studiedagen, publiceert het wetenschappelijke kwartaalblad Psyche & Geloof, heeft regionale studiekringen, houdt op deze site een verwijslijst bij van gewone leden en biedt diverse voordelen voor leden.

Nieuws

Essaywedstrijd

Het tijdschrift van de CVPPP, Psyche & Geloof, beleeft in 2014 haar 25e jaargang! Dat is een feestelijk feit om aandacht aan te besteden. Daarom schrijven bestuur en redactie een essaywedstrijd uit. Over het thema hoefden we niet lang na te denken. Het feit doet zich namelijk voor dat Arthur Hegger 25 jaar lang lid is van de redactie, lange tijd als redactiesecretaris. Hij heeft zich veel beziggehouden met schaamte. Zijn thema hebben we dan ook als thema voor het essay gekozen uit erkentelijkheid voor zijn enorme inzet en bijdrage door de jaren heen.

Persbericht: Psyche & Geloof 2013 nr. 4 is verschenen

De nieuwste editie van het vakblad Psyche & Geloof, 2013 jaargang 24 nummer 4, is van de pers gerold. In dit gevarieerde nummer komen de volgende onderwerpen aan de orde.

De Muynck en Baarda presenteren een onderzoek onder hulpverleners op scholen. Daaruit komt naar voren dat de relationele dimensie meer verbonden wordt met inspirerend handelen dan de technische dimensie.

Actie: welkomstcadeau bij aanmelding voor lidmaatschap in 2013

Tot eind 2013 houdt de CVPPP een actie: wie zich uiterlijk 31 december 2013 aanmeldt voor lidmaatschap, ontvangt als gratis welkomstcadeau een exemplaar van de dubbeldikke editie Psyche & Geloof 2009 nr. 3-4: dit is een bundel artikelen van Prof. Dr. Gerrit Glas, christelijk psychiater en filosoof, waarin hij o.a. de ‘state of the art’ bespreekt van de integratie van geloof en psychologie.

       óf