Grondslag

Zoals verwoord in de statuten bij oprichting van de CVPPP in 1989:


"De grondslag van de vereniging is de Bijbel, het betrouwbare en door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, die norm en richtsnoer is van ons leven."