Over CVPPP

Missie en visie


Missie:


De CVPPP is een vereniging die christelijke professionals uit de vakgebieden psychiatrie, psychologie en psychotherapie met elkaar in relatie brengt, inclusief pastores die een professionele affiniteit hebben met deze vakgebieden. De CVPPP wil professionele ontwikkeling van de leden stimuleren, gericht op integratie van vakwetenschap en christelijk geloof. De vereniging wil in samenwerking met partnerorganisaties ten dienste staan van kerk en samenleving.


Visie:


De CVPPP wil een platform bieden om vanuit het christelijke geloof inspiratie te vinden en via reflectie en onderlinge relatie de beroepsuitoefening van leden te versterken en verdiepen. En door relaties met kerken en maatschappelijke instanties wil de CVPPP, vanuit geloof en wetenschap, bijdragen aan de geestelijke gezondheidszorg en het pastoraat.


De CVPPP kent drie soorten leden:


  • Gewone leden: Academisch opgeleide psychiaters, psychologen en psychotherapeuten die de grondslag en de doelstellingen van de vereniging onderschrijven, kunnen lid worden.
  • Aspirant leden: Voor degenen die voor één van de genoemde beroepen in opleiding zijn, is de mogelijkheid om aspirant-lid (=student-lid) te worden.
  • Buitengewone leden: Buitengewone leden zijn academici die een professionele relatie hebben met de geestelijke gezondheidszorg of met één van bovengenoemde vakgebieden, of het zijn personen van wie het bestuur van mening is dat het in het belang van de vereniging is dat zij lid worden.


Voorwaarden voor lidmaatschap: Naast de academische opleiding is de tweede voorwaarde om lid te kunnen worden van de CVPPP dat je de grondslag van de vereniging kunt onderschrijven. Zoals verwoord in de statuten (1989): "De grondslag van de vereniging is de Bijbel, het betrouwbare en door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, die norm en richtsnoer is van ons leven."


Lidmaatschap kost


Voor gewone en buitengewone leden € 75,- per kalenderjaar; voor studenten (aspirant leden) € 30,-. Lidmaatschap is inclusief een abonnement op het vakblad Psyche & Geloof.


[ Een los jaarabonnement op Psyche & Geloof, zonder CVPPP-lidmaatschap, kost:

In Nederland: particulier € 41,50; instelling € 82 per jaar.

Internationaal: particulier € 56,50; instelling € 112; digitaal instellingsabonnement € 200,- per jaar.

Meer informatie over het tijdschrift is te vinden op www.psychegeloof.nl ]


Lidmaatschap is inclusief…


  • een abonnement op het vakblad Psyche & Geloof (verschijnt 4 x per jaar)
  • toegang tot het digitale archief van Psyche & Geloof op www.psychegeloof.nl
  • zo'n zes maal per jaar een Nieuwsmailing met actuele informatie
  • korting op CVPPP-congressen
  • vermelding van praktijkgegevens op de ‘zoek hulp’ pagina op deze site
  • mogelijkheid tot ontmoeting met collega leden, o.a. via het ledengedeelte van deze site
  • vindbaarheid voor supervisie, leertherapie, stageplaatsen, vacatures


Dit alles met als voordeel en doel: het versterken en verdiepen van professionele integratie van vakwetenschap en geloof.


Speciaal voor studenten...


biedt de CVPPP leuke gelegenheden om op een laagdrempelige manier in contact te komen met christelijke medestudenten en met professionals uit de genoemde vakgebieden. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan congressen, een studiekring, en via de CVPPP LinkedIn en Facebook groepen. Ook zijn meerdere leden bereid om studenten kennis te laten maken met hun praktijkvoering, om te oriënteren binnen het vakgebied. De ervaring leert dat dergelijke contacten niet alleen plezierig en leerzaam kunnen zijn, maar ook behulpzaam voor je carrière. Verder zijn er voor studenten interessante voordelen verbonden aan lidmaatschap, zoals grote korting op congressen en lidmaatschap (zelfs onder kostprijs van Psyche & Geloof, omdat de CVPPP wil investeren in toekomstige generaties vakgenoten), en een overzicht van mogelijke stageplaatsen.