Partners


De CVPPP participeert sinds 2016 met meerdere Nederlandse organisaties in een samenwerkingsverband op het gebied van zingeving en geestelijke gezondheidszorg: Federatie Zingeving en Geestelijke Gezondheid (FZGG).

Zie www.fzgg.nl

Kernleden in deze samenwerking zijn KSGV, CVPPP en KICG.