Najaarscongres 'Uitbuiting en (psychisch) geweld' op 15 oktober 2022

CMF-Nederland en CVPPP organiseren i.s.m. KICG het najaarscongres

'Uitbuiting en (psychisch) geweld'

 

Er vindt er in onze maatschappij veel uitbuiting plaats en kinderen en volwassenen worden blootgesteld aan fysiek en mentaal geweld. Dit heeft grote impact op de mensen en hun omgeving. Opgroeien in zo’n omgeving maakt je slachtoffer, maar vergroot ook de kans dat je op latere leeftijd dader bent. Hierdoor werkt dit lijden en door in generaties. Hoewel dit wijdverbreid is, blijft het vaak onder de oppervlakte. Bij hulpverleners kan dit leiden tot veel gevoelens van machteloosheid en onbehagen. Om die reden willen we als CVPPP en CMF-Nederland graag stilstaan bij deze thematiek. Hoe kunnen we deze patiënten/cliënten gaan herkennen, hoe zorgen we ervoor dat ze zich echt gezien weten en erkend in onrecht dat hen is aangedaan.

 

Keynote lezingen:

- Richard Korver, advocaat, over de juridische aspecten

- Connie Rijken, hoogleraar, over verschillende vormen van uitbuiten, waaronder mensenhandel

 

8 Workshops, waaronder:

- Herkennen en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld (door Christel van Dijk, vertrouwensarts Veilig Thuis)

- Persoonlijk aspect voor de hulpverlener, geconfronteerd met geweld/uitbuiting: Intervisie (door Rens Filius, psychotherapeut)

- Zorg voor mensen in de prostitutie (door  Nelly van der Gaarden, straatdokter)

- Seksueel geweld binnen het gezin (door Marrie van der Feen, psycholoog)

- Hechtingsproblematiek en risico op huiselijk geweld (door Krista Schaeffer, arts)

- Trauma behandeling bij slachtoffers van mensenhandel (Bert Nanninga, psychiater)

 

Meer informatie en aanmelding: zie hier
11 september 2022 - 9:22

Agenda