Wat borderline met je doet

Een borderlinestoornis kan ernstige relationele moeilijkheden veroorzaken. Familie, vrienden en collega's weten meestal geen raad met de heftige emotionele reacties. Ze worden vaak afgewezen en vinden het moeilijk om

daarmee om te gaan. De persoon met borderline heeft het gevoel van ijsschots naar ijsschots te springen, weet zich bij niemand echt veilig en is steeds bang om iemand te verliezen met wie hij of zij een band heeft.


In dit boek legt psycholoog Arthur Hegger helder uit wat borderline is en wat deze stoornis met je doet. Speciale aandacht heeft hij voor de geloofsbeleving van mensen met borderline. Hij richt zich zowel op de patiënt als op de direct betrokkenen. Wanneer beide partijen beschikken over goede informatie, zal dat het leven met borderline gemakkelijker maken. Het boek begint met vijf verhalen waarin patiënten en een naastbetrokkene over hun moeilijkheden vertellen.


'Wat borderline met je doet' levert een belangrijke bijdrage aan het gesprek tussen patiënten, familie en professionals.Hegger, A.T. (2003). Wat borderline met je doet. Zoetermeer: Boekencentrum.
https://www.bol.com/nl/nl/p/wat-met-je-doet-wat-borderline-met-je-doet/1001004001805935/


11 september 2022 - 9:44